► İç Kontrol Nedir?                                                                                                                      

 ► Amaçları

 ► Yasal Dayanakları

 ► Bileşenler

  Rol ve Sorumluluklar

  Veri Giriş Yetki Listesi

 ► Birim Görev Tanımları

♦ Müdür

 Müdür Yardımcısı

 Enstitü Sekreteri

 Evrak Kayıt

 Personel İşleri

 Tahakkuk

 Satın Alma

 Taşınır Kayıt Kontrol

 Öğrenci İşleri

 Yardımcı Hizmetler

 Araştırma Görevlisi

 ► Eylem Planı Çalışma Grubu

 ► Organizasyon Şeması